Biobaserad och hållbar plastproduktion

Kvalitet,Nya material / oktober 29, 2019

Utveckling med miljö i fokus

På Tojos arbetar vi kontinuerligt med utveckling och kvalitetsförbättringar som bl.a. leder till minskad miljöpåverkan och energiåtgång. Kunskapen om olika materials egenskaper är nödvändiga när vi ska konstruera och utveckla nya produkter och vi är noga med vilka material vi använder i vår produktion. Plast är ju ett samlingsnamn för en stor grupp halvsyntetiska eller syntetiska material med olika kvaliteter och egenskaper vilket gör plast till ett attraktivt material inom flera användningsområden.

Vi är miljöcertifierade och vi vill bidra till ett
hållbart samhälle. Därför ställer vi höga krav
på både oss själva och våra leverantörer.

Biobaserad och hållbar plastproduktion

Biomaterial är material som är biobaserade, bionedbrytbara eller bådadera. Det är plastmaterial som helt eller delvis tillverkats av biologiskt framställda råvaror från växtriket, som till exempel stärkelse från majs, sockerrör eller cellulosa istället för att använda fossila ämnen. Det finns också biomaterial som består av polyester som blandas med stärkelse och dolomit (kalksten).

Därför är flera av dessa biobaserade material biologiskt nedbrytbara eller komposterbara vilket betyder att de mikroorganismer som finns i miljön bryter ner materialet till sina naturliga substanser som vatten, koldioxid och kompost.

Bionedbrytbara plaster passar perfekt till produkter med kort levnadstid som engångsbestick, gravurnor och olika förpackningar med relativt kort livstid. Utvecklingen går snabbt framåt och hela tiden utvecklas det material som kan användas till fler och fler långlivade produkter.

Biobaserade plaster har en stor potential och efterfrågan av att ta fram produkter i biobaserade plaster ökar successivt. Det finns två stora fördelar med biobaserade plaster jämfört med de traditionella; det sparar på fossila resurser och minskar utsläppen av växthusgaser.

gravurna formsprutad i biomaterial

Idag formsprutar vi bl.a. en gravurna i biomaterial

Formsprutar – som du vill ha det!

På Tojos formsprutar vi redan produkter i biobaserade och bionedbrytbara plaster och vi har kunskap och erfarenhet att hitta lösningar i dessa material tillsammans med våra materialleverantörer. Allt från enkla produkter till mer avancerade tekniska produkter.

Produktionen kör vi i specialanpassade utrymmen med hygienzon för livsmedelssäkrad produktion. Detta gör att vi kan arbeta med produkter där kunder ställer höga krav på hygien vid tillverkning av emballage för livsmedelsindustrin och medicinska produkter.

Självklart är vi både ISO 9001 och ISO14001 certifierade.

Tillsammans kan vi göra skillnad med biobaserade material

Har du en idé om en produkt du vill ska ta form?
Vi berättar gärna för dig om olika material lämpliga för formsprutning däribland biobaserade plaster. På så sätt bidrar vi tillsammans till en hållbar miljö och framtid.

Vår kompetens och erfarenhet gör att
vi kan utforma och ta fram det formverktyg
som krävs för varje produkt.
Vi är specialister på formsprutning.

Mer om vårt miljöarbete, produktion och mycket annat kan du läsa om här