Hygienzon


I hygienzonerna är det obligatoriskt för besökande att bära hårnät, skoskydd och vit rock.

Vi möter branschens krav på hygien

För att möta branschkraven från våra kunder inom medicinteknik och livsmedel har vi inrättat speciella hygienzoner i produktionen. Det är avskilda områden där särskilda rutiner och hygienkrav råder. I hygienzonerna är det obligatoriskt att bära hårnät, skoskydd och vit rock för besökande. Det handlar helt enkelt om att säkerställa att produktionen i dessa zoner är så hygienisk som rutinen kräver.