company logo

Biomaterial


Biobaserade material är plaster som är tillverkade av biologiskt nedbrytbara resurser.

Det sker idag en snabb utveckling av biobaserade och biologiskt nedbrytbara material som kan användas som råvara till formsprutade detaljer. Vi har lång erfarenhet av denna typ av material och håller oss uppdaterade om vad som finns att tillgå. Vi är också alltid intresserade att prova nya material i både existerande och kommande projekt.

Biobaserade vs Biologiskt nedbrytbara

Vi skiljer på biobaserade och biologiskt nedbrytbara material. Biobaserade material är plaster som är tillverkade av helt eller delvis förnybara resurser. Det kan exempelvis vara majs, sockerrör, ricinolja eller träfiber.

En plast är biologiskt nedbrytbar om den bryts ner av mikroorganismer. Med olika grundmaterial och tillsatser kan man påverka dessa egenskaper som gör att den bryts ner i en mycket snabbare takt än traditionell plast.