Historik


Resan startade alldeles i början av 50-talet. En tid då möjligheterna var många och framtidstron var stor. Andra världskriget var äntligen slut. Europa och resten av världen slickade såren och Sverige var på väg in i den moderna industriåldern och en period som skulle visa sig bli en av de starkaste i vårt lands industrihistoria.

En som tog chansen att starta eget i denna blomstrande eras inledning var verktygsmakare Yngve Wilhelmsson då han 1951 förvärvade Tojos verkstäder. Ett beslut som flyttade honom från de småländska skogarna ner till industristaden Malmö tillsammans med fru och två små barn.

En plastfabrik i en skånelänga

I en skånelänga på Kulladal, i södra delen av staden, byggde Yngve upp ett litet företag som kom att syssla med tillverkning av formsprutade plastdetaljer. Det här var i plastens barndom och intresset för det nya materialet och dess användbarhet gick inte att ta miste på. Flertalet egna detaljer togs fram och då bristen på varor var stor i krigets efterdyningar gick i stort sett allt att sälja.

Femton år efter starten, 1966, ombildades Tojos verkstäder till aktiebolag och fick namnet Tojos Plast AB. Verksamheten bestod av tillverkning av plastdetaljer genom formsprutning samt egen tillverkning av de nödvändiga formverktygen.

Detaljerna som tillverkades krävde ofta efterbearbetning, som montering och emballering. För detta ändamål inleddes ett samarbete med dagcenter, skyddade verkstäder och kriminalvården. Ett samarbete som visade sig mycket lyckat och till vissa delar finns kvar än idag.

Jan-Olof tar över

Yngves äldste son Jan-Olof utbildade sig till civilingenjör i maskinteknik på Lunds Tekniska Högskola. Efter sin examen och ett par år i industrin erbjöds han ta över rodret på den skuta som pappa Yngve framgångsrikt seglat under ett par mycket spännande decennier. Det började med en sex månader lång provanställning som år 1976 övergick i en tillsvidareanställning i ledande ställning.

Företaget och verksamheten tog ytterligare fart och tre år efter att Jan-Olof tagit över hade lokalerna blivit för små och en flytt till nya lokaler på Bulltofta var ett faktum.

Automatisering och kvalitetsstyrning

På Bulltoftafabriken inleddes ett arbete med att automatisera produktionen och ganska snart efter inflyttning installerades de första industrirobotarna. Samtidigt övergick tillverkningen till att mer och mer bestå av kundunika produkter och de egna artiklarna fasades succesivt ut. Formverktygen köptes i större utsträckning in från externa verktygsmakare och den egna formverkstaden användes mest för service och underhåll.

För att på ett ordnat sätt kunna garantera kvaliteten i de kundunika och varierande projekten, utvecklades under årens lopp även dokumenterade processer och kvalitetsledningssystem. Ett arbete som resulterade i att Tojos Plast år 1996 införde det standardiserade och i industrin erkända kvalitetsledningssystemet ISO 9000.

Nybyggda lokaler på Toftanäs

Verksamheten fortsatte att växa, kunderna blev fler och trots ett antal etappers tillbyggnader blev till slut även lokalerna på Bulltofta för små. Ett beslut togs att leta efter en lämplig tomt för att där bygga nytt och ändamålsenligt för framtiden. Nybygget på Toftanäs stod klart år 2005.

Efter denna flytt, tillika den senaste i ordningen, gjordes ytterligare satsningar på automatisering. En satsning som möjliggjordes av större kunder och längre produktionsserier. I samma veva lades den egna verktygsavdelningen ner och efterbearbetningen flyttade in i de egna lokalerna. För sex år sedan gjordes den senaste tillbyggnationen och idag har Tojos Plast AB en yta på totalt 3 200 kvadratmeter.

En minst sagt rejäl ökning av ytan från den lilla skånelänga på Kulladal där allt tog sin början för snart 70 år sedan.

Tojos formsprutning av plast historik

Tojos Plast har bland annat utvecklat och tillverkat produkter för biodlare.

 

 

Äldre foto medarbetare Tojos

Tojos medarbetar under mitten av 1980-talet

 

Miljöanpassat material Tojos

Redan 1997 gjorde Tojos en miljösatsning, något som man arbetat vidare med allt sedan dess.