company logo

Vår bredd


En av styrkorna hos Tojos är att vi, trots vår storlek, är väldigt breda. Ett resultat av vår erfarenhet, nyfikenhet och vilja att ständigt utvecklas.

Stor bredd

Vår bredd visar sig inte bara vad gäller de olika kompetenser inom formsprutning av polymera produkter vi besitter, utan även inom vilka industrisegment våra kunder verkar. Det varierar kraftigt och spänner över ett brett spektrum från byggindustrin, via gruv- och lantbruksindustrin till maskintillverkning, medicinteknik- och livsmedel.

Hygienzoner ger fler möjligheter

De två sistnämnda – medicinteknik och livsmedel– har möjliggjorts i och med våra hygienzoner och vårt ISO 13485-certifikat. En betydande del av vår produktion sker inom just dessa två segment.

Den stora variationen är för oss ett tydligt bevis på att vår flexibilitet, lyhördhet och breda kompetens är något som uppskattas av våra kunder – oavsett segment. Lika tydligt som att personligt engagemang i projekten och fokus på kvalitet i varje steg gör att våra kunder ger oss fortsatt förtroende, år efter år.

Pysventil Formsprutad plast