Medicinteknik


Vi har lång erfarenhet av att producera både fristående produkter och hela produktsystem inom segmentet för medicinteknik.

Vi har lång erfarenhet av att producera både fristående produkter och hela produktsystem inom segmentet för medicinteknik. En bransch där det ställs mycket höga krav på jämnheten i kvalitet hos slutprodukten och på miljön i vilken produkterna produceras. Tillverkningen av produkter i detta segment sker därför i våra hygienzoner.

Optisk inspektion

För att säkerställa god och jämn kvalitet av produkterna i medicintekniksegmentet har vi installerat ett automatiskt visionssystem. Ett system där vi låter de formsprutade detaljerna genomgå optisk inspektion med hjälp av kamera och bildanalysmjukvara. En effektiv och mycket pålitlig metod för kvalitetssäkring.