company logo

Formsprutning


Formsprutning av polymera produkter är kärnan i vår verksamhet. Så har det varit ända sedan starten för snart 70 år sedan.

Formsprutning av polymera produkter är kärnan i vår verksamhet. Så har det varit ända sedan starten för snart 70 år sedan. Tekniken lämpar sig mycket väl för att åstadkomma en hög kvalitativ och stabil tillverkningsprocess. Och kan användas såväl för enklare detaljer som mer teknikintensiva och komplexa produkter, båda med höga krav på precision och kvalitet.

Hög automationsgrad ger hög och jämn kvalitet

Vår anläggning i Malmö är i väldigt hög grad automatiserad. De 15 moderna formsprutorna arbetar dygnet runt i flertalet kompletta produktionsceller. I varje cell är det robotar som tillsammans med formsprutorna sköter den största delen av jobbet. Vilket gör att varje moment utförs med en exakthet och precision som bidrar till en mycket jämn och hög kvalitet. Flera av produktionscellerna är dessutom utrustade med automatisk kvalitetskontroll genom avancerad vision-teknik.

Låg varians trots stor variation

Trots att variationen är stor vad gäller kunder, segment, material, längd på serier och typer av produkter vi tillverkar är en sak i konstant, kvaliteten på den formsprutade detaljen. Detaljernas storlek och vikt varierar från delar av ett gram upp till två kilo och är resultaten av kundunika, skräddarsydda produktlösningar. Men, oavsett vikt, storlek eller teknisk komplexitet är kvalitetskraven alltid höga. Och dokumenterade enligt ISO 9001.

I utvecklingens framkant gällande formsprutning

Vi vill och har alltid velat ligga i utvecklingens framkant vad gäller formsprutning av polymera produkter. Det gäller både val av material, produktionstekniska innovationer, unika lösningar och avancerad teknik. Exempelvis erbjuder vi både In-Mould Labelling (IML) och tvåkomponentsformsprutning. Men, vi lägger även mycket vikt vid miljöfrämjande aspekter. Som att optimera energiåtgången i tillverkningen och på ett miljöriktigt sätt minimera och sortera plastspillet från produktionen.

In-Mould Labelling är en teknik där etiketter eller grafiska dekorer och mönster integreras i plastdetaljen direkt i tillverkningen.

Vid tvåkomponentsformsprutning används två olika sprutaggregat – ofta laddade med olika råmaterial – för att fylla formverktyget och på så sätt skapa speciella egenskaper hos den tillverkade detaljen.