company logo

Konstruktion


Konstruktionsfasen. Första steget efter den initiala idén. Där förutsättningarna för slutprodukten sätts.

Trygg partner från början till slut

Som partner i formsprutning tar vi ansvar för alla delar i projektet. Från idé, via konstruktion hela vägen till färdig slutprodukt. I konstruktionsfasen finns vi där med vårt kunnande och vår erfarenhet. Vi kommer med konkreta idéer och förslag till hur projektet ska realiseras. Behöver du hjälp med att ta fram CAD-ritningsunderlag så kan vi även ombesörja detta genom vårt nätverk av duktiga konsulter.

Materialval – en viktig del av konstruktionsarbetet

Vi hjälper även till med att hitta det för ändamålet mest passande materialet till ditt projekt. Plast är inte ett material utan en stor materialgrupp med många olika egenskaper och möjligheter.