Montering Bearbetning


Utöver formsprutning av plastdetaljer erbjuder vi också montering och bearbetning av detaljer, såsom tryck och svetsning, för att skapa den kompletta produkten.

Automatiserad och manuell efterbearbetning

Vår höga grad av robotisering i vår produktionsanläggning har gjort det möjligt att i större utsträckning kunna erbjuda helt automatiserad montering. Skulle det av olika anledningar inte vara möjligt eller lämpligt, erbjuder vi även manuell montering och efterbearbetning. Utförd på plats i våra lokaler.