Paketering


Som helhetsleverantör sköter vi även paketering av den färdiga detaljen eller produkten. Även i detta steg är flexibilitet ett ledord då inget projekt eller kund är den andre lik.

Som helhetsleverantör sköter vi även paketering av den färdiga detaljen eller produkten. Även i detta steg är flexibilitet ett ledord då inget projekt eller kund är den andre lik. Vi kan även ombesörja framtagning av lämpligt emballage.

Från bulkemballering  till enstycksförpackning

Vi packar din detalj eller produkt som du vill ha den och levererar den i det emballage och på det sätt som önskas. Vare sig det rör sig om formsprutade detaljer i bulkförpackningar eller färdigmonterade produkter i enstycksförpackningar. Vi packar, etiketterar och gör klart för leverans.