Prototyper


Att ta fram prototyper i början av projektet är ett effektivt sätt att tidigt få en bra förståelse för hur slutprodukten kan komma att se ut och uppföra sig.

Utöver de 3D-modeller som skapas i datorn utifrån de CAD-underlag som tas fram i konstruktionsfasen skapar vi alltså fysiska prototyper. Antingen genom 3D-printning eller CNC-modellering.

Fysiska prototyper för fysiska tester

Med en prototyp framtagen ges du som kund mycket goda möjligheter att utföra både hållbarhets- och funktionstester av plastdetaljen. Långt innan formsprutningsverktyget är tillverkat. Något som kan spara mycket tid och pengar.

Formsprutad godissked